Uslovi korišćenja

Vlasništvo sadržaja

Naša internet stranica je zaštićena zakonom o autorskim pravima, te svako reprodukovanje, prilagodjavanje i nezakonito korišćenje sadržaja podleže istom. Nadjime je zakonski vlasnik celokupnog sajta, dizajna, sistema pretrage i sadržaja, a korišćenje portala u bilo koje reklamne ili nezakonite svrhe je strogo zabranjeno. Korisnici su u obavezi da portal koriste na sopstvenu odgovornost, isključivo za pretragu i ličnu upotrebu. Pravni tim sajta Nadjime će štititi prava intelektualne svojine u najvećoj dozvoljenoj zakonskoj meri, uključujući i krivično gonjenje. Ukoliko se ne slažete sa našim pravilima i ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite sajt.

Upotreba portala Nadjime

Autor stranice nije u obavezi da redovno ažurira informacije na sajtu, kao i da garantuje funkcionisanje sajta bez prekida i mogućih grešaka. Stranica može sadržati nedostatke i kao takva je podložna blagovremenom menjanju. Korisnik je dužan da proveri kompatibilnost svog uredjaja sa portalom Nadjime, kako softverski, tako i hardverski, radi što boljeg iskustva. U slučaju netačnih informacija u vezi sa sajtom ili ponudama, korisnik je dužan da se obrati korisničkom servisu.

Na portalu Nadjime je dobrodošao svako, a upotreba sajta i pretraga ponuda se vrši na sopstveni rizik. Nadjime nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, koja može na direktan ili indirektan način da bude prouzrokovana od strane nesavesnih korisnika ili prodavaca. Svaka zloupotreba, preuzimanje sadržaja i njegovo kopiranje na bilo koji način, čini se na sopstveni rizik.

Odricanje od odgovornosti

Nadjime ne garantuje da će korišćenje usluga iz ponudjenih kategorija uvek biti na raspolaganju i ne snosi odgovornost za nesavesno, nezakonito i nemarno korišćenje pretrage. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba portala predstavlja povredu zakona i kao takvo, podložno je krivičnom gonjenju. Nadjime ne snosi odgovornost za komunikaciju izmedju dve strane, te stoga može biti samo savetodavni posrednik prilikom spora.

Privatnost informacija

Portal za brzu pretragu ponuda Nadjime olakšava proces oglašavanja i pruža siguran transfer podataka. Sve informacije i internet saobraćaj koji se odvija izmedju prodavaca i korisnika ostaje izvan našeg domena. Podaci koji se prikupljaju prilikom registracije ili popunjavanja formulara su strogo zaštićeni i ne prosledjuju se trećim licima. Statistike o korisnicima i informacije o uspešnim transakcijama mogu se koristiti u svrhe podizanja kvaliteta usluga. Korisnici mogu u bilo kom trenutku ukinuti svoj nalog i zatražiti potpuno brisanje iz sistema.

Naš portal koristi niz sigurnosnih i bezbednosnih mera, radi što uspešnijeg i kvalitetnijeg korisničkog iskustva. Pouzdanost sajta i njegovih korisnika za nas predstavlja veliku važnost i otkrivanje informacija može nastupiti samo ako to zatraži zakon. Ukoliko odlučite da koristite naš sajt i pretražujete ponude preko našeg portala, smatra se da prihvatate ove uslove korišćenja i pravila privatnosti. Politika privatnosti se odnosi isključivo na podatke prikupljene preko našeg sajta.

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Nadjime ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava drugih internet strana. Linkovi koji preko elektronske pošte vode ka internet prezentacijama ponudjača i prodavaca nisu ni u kakvoj direktnoj vezi sa našim portalom za pretragu. Nadjime ne snosi odgovornost za sadržaj tih stranica, prodaju proizvoda koji se na njima nalaze, ili izmenjene uslove prodavca. Odricanje od odgovornosti se odnosi na sve linkove, koje korisnik dobija u slobodnoj razmeni mejlova. Vlasnici internet stranica čije linkove korisnici dobiju, odgovorni su za svako eventualno kršenje zakonskih odredaba, kao i povredu ličnih prava.

 

Prihvatanjem da na napred navedeni način i pod napred navedenim uslovima koristite usluge sajta nadjime.com, smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa istim .